Prodhimi i Brendshëm Bruto dhe Llogaria e Kursimit pa Taksa

Ekonomia duket si një fushë studimore e vështirë komplekse për tu kuptuar, apo shumë e vështirë për tu ndjekur në pafundësinë e informacionit që rrjedh sot në mediat e specializuara mbi ekonominë apo shpejtësisë së ndryshimit të tregjeve financiare sidomos për një njeri që nuk është mësuar as me terminologjinë.

Ndjekja e treguesve të ndryshëm makro-ekonomik apo ndjekja e shëndetit ekonomik të një vendi kryhet nga specialistë dhe përfaqësohet nga disa tregues ekonomik kryesorë. Më poshtë janë tre treguesit e përdorur zakonisht nga ekonomistët për të pasur një përgjigje nëse ekonomia është në rritje apo në ulje. E para është produkti i brendshëm bruto (PBB), e dyta është norma e inflacionit dhe e treta norma e papunësisë.

Për të mbrojtur financat personale në nivel individual, mikro-ekonomik ç’do njeri rezident i përhershëm apo qytetar kanadez duke plotësuar disa kushte paraprake ka të drejtën e çeljes e para së një llogarie të rregjistruar si llogaria e kursimit pa taksa (LLKPT), apo e dyta ai mund të ndërtojë një plan të regjistruar të kursimeve të pensionit (PRKP) ky është një lloj i planit të kursimeve të regjistruara të krijuara sipas Aktit të Tatimit mbi të Ardhurat dhe i regjistruar në Agjencinë e të Ardhurave të Kanadasë.

Në këtë artikull do të përqëndrohemi të trajtojmë pikën e parë të indikatorit makro-ekonomik produktin e brendshëm bruto (PBB). Gjithashtu do shpjegojmë dhe strategjinë fiskale që një individ duhet të kryej për të ruajtur sadopak kapitalin e tij të kursyer nga luhatjet e ekonomisë brenda një llogarie të rregjistruar, ajo që sot do të trajtojmë quhet llogaria e kursimit pa taksa (LLKPT).

Produkti i Brendshëm Bruto (PBB)

Quhet sasia e mallrave dhe shërbimeve që prodhon një vend është një nga treguesit kryesorë të shëndetit të ekonomisë. Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) është një masë e vlerës totale të tregut të të gjitha mallrave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara nga ekonomia në një vit, ky indeks PBB matet në dollarë kanadez. Vlera e PBB-së quhet zakonisht “nominale” ose “reale”. PBB-ja nominale shprehet në terma të çmimeve aktuale të tregut, ndërkohë që PBB-ja reale është rregulluar ndaj ndikimit të inflacionit për të injoruar ndikimin e rritjes së çmimeve.

Një rritje në PBB-në reale është interpretuar si një tregues që ekonomia po ecën mirë, ndërkohë që një rënie në PBB tregon që ekonomia nuk po funksionon me kapacitet të plotë. Një rritje në PBB është në përgjithësi një rritje në të ardhurat e korporatave dhe një rritje në dividentët ose çmimet e aksioneve dhe investimet në lidhje me fondet e përbashkëta të fondeve për investitorët. Anasjelltas, një rënie në PBB në përgjithësi korrespondon me fitime më të ulëta për kompanitë dhe kthime më të ulëta për investitorët.

Llogaria e Kursimit pa Taksa (LLKPT)

Llogaria e kursimit pa taksa (LLKPT) ofron një mënyrë për të fituar të ardhura nga investimet pa taksa. Ndërkohë që llogaritë e tjera të regjistruara mund të shtyjnë tatimin mbi të ardhurat e fituara sipas planit, LLKPT është i ndryshëm pasi që të ardhurat nga investimet e planit janë pa taksa kur tërhiqen.

Për të hapur një LLKPT, duhet të keni arritur moshën madhore, 18 ose 19 në varësi të provincës ose territorit në të cilin jetoni. Llojet e investimeve që mund të mbahen në një LLKPT përfshijnë: likuiditetet, fondet e përbashkëta, letrat me vlerë të listuara në një bursë të caktuar, çertifikata të garantuara të investimeve (ÇGI), obligacionet, ose ne disa aksione të kompanive të vogla.

Gjithmonë këshillohuni me specialistët fiskal, apo financiar për të pasur të dhëna e informacion të saktë ne hapat që do të ndërmerni sepse ç’do rast është i ndryshëm për të qene brenda rregullave. Por ç’farë duhet pasur parasysh, për këtë duhet te telefononi institucionin përkatës për të ditur nivelin maksimal, apo tavanin tuaj LLKPT. Për shembull një njeri që ka qene rezident i përhershëm apo qytetar kanadez prej vitit 2009, deri në 2018 ka në total të drejtë të depozitojë një shumë deri në 57’500 dollar kanadez, shumë kjo që mund të jetë e shpërndarë në disa institucione financiare apo në disa banka të ndryshme të nivelit të dytë në Kanada. Kujdes nëse ky tavan tejkalohet për shembull gjatë një muaji atëherë ka një penalitet fiskal prej 1% të balances më të lartë në këtë llogari në atë muaj, kjo vazhdon gjatë periudhës që ky tavan është tejkaluar. (Ç’do vit institucionet përkatëse rrisin tavanin sipas rritjes ekonomike apo inflacionit, që prej vitit 2009 që ka filluar LLKPT ka pasur vite nga 5’000 dollar kanadez, ka pasur vite 5’500 si dhe 10’000 dollar kanadez.)

TERMINOLOGJI

Shqip: LLKPT – Llogaria e Kursimit pa Taksa

Anglisht: FTSA – Free Tax Savings Account

Frengjisht: CELI – Compte d’Epargne Libre d’Impot

Shqip: PBB – Produkti i Brendshëm Bruto

Anglisht: GDP – Gross Domestic Product

Frengjisht: PIB – Produit Intérieur Brut

Shqip: PRKP – Plani i Rregjistruar i Kursimeve per Pension

Anglisht: RRSP- Registered Retirement Savings Plan

Frengjisht: REER- Régime Enregistré D’épargne-Retraite

Shqip: ÇGI – Çertifikata të Garantuara të Investimeve

Anglisht: GICs – Guaranteed Investment Certificates

Frengjisht: CPG – Certificat de Placement Guarnatee

Ermir Dardha

Flas Shqip

Kanada

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2018

Advertisements

info-Montreal: Zhvillohet takimi i parë i Bizneseve shqiptare në Kebek

Për herë të parë në Montreal nën inicjativën e z. Ajet Nuro dhe me përkujdesjen e organizatorëve znj. Kristiana Nika dhe z. Milidjan Cania u zhvillua një takim në formën e një 5 me 7, mes sipërmarrësve dhe profesionistëve të lirë shqiptarë apo edhe bashkëpunëtorë të huaj që veprojnë në Montreal dhe rrethina. 

z. Ajet Nuro, znj. Kristiana Nika, z. Milidjan Cania

Mbi tridhjetë kompani e profesionistë si edhe specialistë ju përgjigjën pozitivisht këtij takimi i cili u organizua ditën e premte, në datën 26 maj 2017 në ambjentet e Hotel Sheraton në Laval. Takimi ishte i programuar në dy pjesë, në pjesën e parë atë të kokteilit, ku sipërmarës e profesionistë të shoqëruar nën tingujt e pianos patën mundësinë e takimit dhe bisedës së lirë me njëri-tjetrin, si dhe me pjesën e dytë ku të ftuarit prezantuan bizneset, shërbimet dhe profesionet e tyre.

Foto: Prezantimi i kompanive

Në këtë takim u prezantuan profesionistë të ndryshëm shqiptar që operojnë në fushën ekonomike si në kontabilitet, financë, bankë, siguracione, konsulencë dhe ivenstimeve. Si dhe nga fusha të tjera të mjekësisë dentare, avokatisë, inxhinierisë, apo dhe sipërmarës në piceri, në fushën e ndërtimit, shërbimeve të sistemeve të kondicionimit, apo në fushën e inxhinierisë elektrike, imobiliare, konsulent karriere dhe shumë e shumë profile të tjera specializuara. 

Foto: Prezantimi i profesionistëve

z. Nuro u shpreh se takimi i parë i gjithë këtyre bizneseve dhe personaliteteve kishte si qëllim të vetëm njohjen me njëri-tjetrin, dhe ndihma dhe pse jo edhe ofrimi i shërbimit ndaj njëri-tjetrit, të ndihmojmë bashkëkombasit tanë pra të ndihmojmë dhe të ndihmohemi.

Foto: Së bashku në fund të takimit

Në fund të takimit të ftuarit patën mundësinë të prezantohen dhe shkëmbejnë ide dhe kontaktet për mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen. Një falenderim shkoi për sponsorat dhe bizneset që kanë mbështetur projekte të ndryshme komunitare. Një formular mbi pritshmëritë e këtij takimi apo përmirësimi më tej në të ardhmen, gjithashtu mbi cilësinë e këtij 5-7 u plotësua në përfundim nga të pranishmit.

info-Montreal

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2017

info-Montreal: Protesta për lirimin e Ramush Haradinaj edhe në Kanada

Në vazhdën e protestave në mbarë botën për lirimin e z. Ramush Haradinaj, kësaj rradhe ishin edhe shqiptarët me banim në Kanada.

Foto: Protesta “Unë jam Ramush Haradinaj”

Në datën 22 Prill 2017 nga ora 13:00 deri në ora 14:00 u zhvillua një protestë përballë Konsullatës Franceze në Montreal. Shqiptarët me banim kryesisht në Provincën e Kebekut ju përgjigjen pozitivisht thirrjes së z. Mehdi Isufi organizator i kësaj proteste.

Foto: z. Mehdi Isufi (organizator)

Fjalën e mbajti z. Mehdi Isufi (organizator) i cili u shpreh se z. Haradinaj ka qenë në mbrojtje të popullsisë, dhe më tej z. Gjergji Hasa (avokat) i cili u shpreh se Haradinaj ka shkuar me këmbët e tij dy herë në Gjykatën Ndërkombëtare të Hagës për tu gjykuar për të njëjtën periudhë dhe ka rezultuar i pafajshëm. Kjo ç’ështje e re e hapur se gjoja kanë dalë fakte të reja është thjesht një hakmarrje dhe një padrejtësi. 

Foto: Gjergji Hasa (avokat)

Protesta u zhvillua paqësisht, në të u dëgjuan thirrje si “Lironi Ramush Haradinaj” në anglisht apo “Unë jam Ramush Haradinaj” në frengjisht.  

Protestuesit ishin të veshur me flamujt shqiptar atë të Kosovës dhe Shqipërisë dhe në pankarta lexoheshin shprehje në të treja gjuhët (Shqip, Frengjisht, Anglisht) si “Ramush Haradinaj është Gjenerali jonë De Gaulle”, “Haradinaj është ç’lirimtar” apo “Haradinaj nuk je vetëm” etj.

Në pêrfundim z. Isufi falenderoj gjithë ata që ndihmuan dhe erdhën, në veçanti z. Ajet Nuro në pregatitjen e pankartave. Në përfundim të gjithë protestuesit u larguan qetësisht.

info-Montreal

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2017

info-Montreal: Themelohet Shoqata Shqiptare “Kosova”

info-Montreal: Para pak ditësh u themelua Shoqata Shqiptare Kosova në Kanada e cila pritet si fillim të zhvilloj veprimtarinë e saj gjerësisht në Montreal, Laval dhe rrethinat e saj. Për të kuptuar më tepër rreth kësaj info-Montreal zhvilloi një intervist me dy nga perfaqësuesit e Shoqatës z. Korab Xharra dhe z. Idriz Beha.

Foto 1: Nga dita e themelimit të Shoqatës Shqiptare Kosova

info-Montreal: Si lindi ideja për krijimin e Shoqatës Shqiptare Kosova në Kanada?

Korab Xharra: Pas disa diskutimesh dhe takimesh paraprake me bashkëatdhetarët, pas disa bisedimesh me z. Idriz Beha, z. Hakif Hoxha e shumë të tjerë si dhe disa shprehjeve të interesit në rrjetet sociale, duke dhe rrahur mendimet e ndryshme gjatë gjithë këtyre muajve të fundit u riaktivizua ideja për të pasur Shoqatën Kosova.

Foto 2: Nga dita e themelimit të Shoqatës Shqiptare Kosova

Por edhe pjesëmarrja në rritje nga aktiviteti i sukseshëm i festës së Pavarësisë së Kosovës dhe ai që vijoi më pas tek 8 Marsi. Bëri bashkë shumë familje që banojnë këtu prej dy dekadash, por që obligimet familjare dhe puna e përditshme nuk na e jep si mundësi takimi. Këtu u mor edhe përgjigja nga komuniteti që jemi pro organizimit në një tjetër nivel, dhe personalisht mendoj për qëllimin e ruajtjes dhe mos devijimit të identitetit kombëtar. 

Si rrjedhojë, ditën e dielë në datën 26 Mars 2017 në ambjentet e qëndrës “Centre du Sablon” në Laval u zhvillua mbledhja themeluese. Si rezultat ky grup nismëtar pasi analizoi doli në konkluzion dhe vendosi të themeloj Shoqatën Shqiptare me emrin “Kosova” por kjo të jetë një shoqatë e të gjithëve. 

Emri zyrëtar është Shoqata Shqiptare Kosova, ky qëndron thjesht si emër identifikues por në thelb të jetë pa kornizat krahinore, ku jo vetëm shqiptarët nga Kosova por edhe nga trevat e tjera e gjithkush ta ndihej veten të gjithë-përfshirë. Me qëllimin e rritjes së bashkëpunimit me njëri-tjetrin për një qëllim të përbashkët atë të realizimit të aktiviteteve të ndryshme kulturore, sportive etj. Ne si Shoqatë mendojmë se e rëndesishme është puna e grupit e jo të rendim pas fotove individuale, sepse suksesi dhe rezultatet në njërin krah apo edhe dështimi në krahun tjetër janë rrjedhojë e rezultatit të punës së përbashkët. Gjithashtu të jetë një mundësi, një opsion më tepër për komunitetin.

Foto 3: Nga dita e themelimit të Shoqatës Shqiptare Kosova

info-Montreal: Cili është misioni dhe ç’farë ka të veçant për nga struktura e organizimit të Shoqata Shqiptare Kosova në Kanada, disa fjalë rreth saj?

Korab Xharra: Duke patur një shoqatë aktive tonën ne u trashëgojmë fëmijëve tanë në rradhë të parë kulturën e bashkëpunimit, trashgiminë e traditave tona të çmuara dhe virtytet e mira të kombit shqiptar.

Përsa i përket strukturës Shoqata do të ketë një përfaqësues apo zëdhënës, dhe veçoria është se nuk do të ketë kryetar por ka një grup drejtues kryesie. Ky ishte varianti edhe më i votuar që Shoqata mos të ketë një kryetar por një kryesi ndërsa të gjithë anëtaret janë të mirëpritur të japin idetë e tyre për ç’do aktivitet. 

Kryesia është e përbërë në total nga 11-të vende nga të cilat shtatë anëtarë janë të zgjedhur, dhe 4 vende janë minimalisht të rezervuara për gjininë femërore. Që përfshirja e tyre të jetë e sigurtë pavarësisht se ditën e themelimit nuk patëm fizikisht asnje femër, por deri tani janë paraqitur tre gra, që do të paraqiten në mbledhjen e rradhës. Ç’do vendim do të merret sipas miratimit të shumicës dhe në respektin e pakicës. Forma e komunikimit do të jetë e hapur si dhe dëshirojmë që disa gjëra e punë ti bashkërendojmë me shoqatat e tjera si Bashkësia Shqiptare e Kebekut në Montreal dhe Shoqata Kulturore Shqiptare Montreal. Dëshirojmë të mos krijojmë shkollë tjetër shqipe por të bëhemi pjesë për krijimin e një klase brenda së njejtës shkollë me qëllimin e të pasurit vetëm të një shkolle në Montreal duke iu bashkangjitur asaj ekzistuesese.

info-Montreal: Ç’farë projektesh apo aktivitetesh ka në plan të zhvillojë në vijim Shoqata Shqiptare Kosova në Kanada?

Korab Xharra: Në vijim mendojmë të organizojmë aktivitete të ndryshme për fëmijë e të rritur. Si piknik, ecje (hiking) dhe aktivitete të tjera sportive etj.

Dëshirojmë të organizojmë një klasë shqipe por me mësues gegë, pavarësisht unifikimit të programit ne kemi fëmijë që nuk mund të ndjekin mësuesin apo duam që gjithashtu të mësojnë disa vjersha e një program informues mbi historinë etj.

Idriz Beha: Si projekt tjetër që është edhe dëshirë e imja e madhe, dëshirojmë që në 17 Shkurt 2018  të mundësojmë edhe në Montreal ashtu si edhe çdo vit ndodh në provincat e tjera ngritja e Flamurit të Kosovës me mbështetjen e gjithë komunitetit.

Ndërsa për fëmijët dëshirojmë të realizojmë eskursione si për shembull në Kopshtin Zoologjik në Granby apo në vende të ndryshme tërheqëse për ta.

info-Montreal: Ju falenderoj për intervistën dhe gjithashtu ju uroj shumë suksese ju dhe Shoqatës Shqiptare Kosova në projektet e ndryshme komunitare. 

info-Montreal

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2017

info-Montreal: Atleti Shqiptaro-Kanadez fiton Medalje Bronxi në Kampionatin Botëror

Në datat 19-25 Mars 2017 u zhvillua Kampionati Botëror për salla të mbyllura në kategorinë Master në Daegu të Koresë së Jugut. 


Foto: Gëzim Dimnaku gjatë Kërcimit Tre-hapësh

Sportisti shqiptar Gëzim Dimnaku përfaqësoi Kanadanë në këtë kampionat dhe në garën e Kërcimit Tre-hapësh, ku arriti të rrëmbej medaljen e bronzit megjithëse ishte i dëmtuar me një bllokim të nervit shiatik si rrjedhojë kjo e garave të kampionatit të Albertës e zhvilluar katër javë përpara ku Gëzimi they dy rekorde Kombëtare Kanadeze në Kërcim së gjati dhe Tre-hapësh.   


Vendin e parë në kampionat e zuri atleti suedes ish-kampioni i botës në kërcim së gjati në vitet 1990, Mattias Sunneborn. 

Ajo që është për të vlerësuar është se atelti shqiptaro-kanadez prej vitesh tashme me banim në Alberta Gëzim Dimnaku mban akoma në fuqi rekordin Kombëtar Shqiptar për salla të mbyllura të arritur që nga viti 2003 rekord që arriti të thyej në Dortmund Gjermani.

info-Montreal

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2017

info-Montreal: Fillojnë rregjistrimet për Shkollën Shqipe Nënë Tereza në Montreal


Dr. Armend Kosumi në bashkëpunim me Bashkësinë Shqiptare të Kebekut në Montreal zhvilloi sot seminarin “Fëmijë kudes dhëmbët”. U trajtuan disa tema mbi higjenën dentare, llojet e ushqimeve, kujdesi për dhëmbët edhe disa udhezime për fëmijët.


Gjithashtu për komunitetin shqiptar në Montreal u prezantua nga z. Nehat Kaloshi kryetari i BSHKM, Prof. Gramoz Isufaj dhe u njoftua për rihapjen e Shkollës Shqipe Nënë Tereza në ambjentet e Kolegjit Marianopolis në Montreal.


Prof. Gramoz Isufaj vjen me një eksperiencë të gjatë pedagogjike shumëvjeçare mësimdhënieje në Matematik-Fizik-Informatik si në Shqipëri dhe Kanada. Nga eksepriencat e tij më të rëndësishmet mund të përmendim këtu atë në Shkollën Harry Fultz në Tiranë apo drejtues shkolle, si edhe mësues në Kolegjin Privat Elite së fundmi në Kanada.

Shkolla Shqipe Nënë Tereza filloi rregjistrimet sot në ambientet e Kolegjit Marianopolis. Z. Nehat Kaloshi shpjegoi për info-Montreal se që ditën e sotme pas njoftimit pati të rregjistruar dhe njoftoi komunitetin shqiptar se janë çelur rregjistrimet dhe mund të kontaktoni me Bashkësinë nëse jeni të interesuar të rregjistroni fëmijët tuaj.

Shkolla Shqipe do të zhvillohet çdo ditë të diele dhe do të ketë gjithashtu një tarifë modeste rregjistrimi.

Profesor Isufaj i shpjegoi prindërve më tej se do të ketë një program mësimor standart për fëmijët duke e përshtatur me nivelin e grupit dhe do të ketë gjithashtu edhe aktivitete dhe mësim mbi historinë e njohuri të tjera plotësuese.

Për më tepër informacion ju lutem të ndiqni faqen e Bashkësia Shqiptare Montreal në Facebook.

info-Montreal

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.
Copyright © 2017

info-Montreal: 13 Kostot shtesë që duhen pasur parasysh përpara se të blini një shtëpi


“Gjëja e fundit që do të dëshironit janë detyrimet financiare të pa parashikuara që ju lindin pak orë para se të zotëroni shtëpinë tuaj të re.”

Nëse ju jeni duke kërkuar për të blerë shtëpinë tuaj të parë, apo për tu zhvendosur tek një shtëpi tjetër me hapësirë më të madhe, ka disa kosto shtesë mbi çmimin e blerjes që ju duhet të parashikoni në kalkulimet e llogaritjes së përballueshmërisë financiare. Këto tarifa ekstra, si taksat dhe kostot shtesë, mund t’ju befasojnë me një ankth fincanciar të pa dëshiruar në ditën përmbyllëse të blerjes në qoftë se ju nuk jeni të mirë informuar dhe të para përgatitur. 

Disa nga këto kosto janë angazhime një herëshe si pagesa fikse, kurse të tjerat përfaqësojnë angazhime të vazhdueshme me cikël mujor apo vjetor. Jo të gjitha këto kosto do të aplikohen në ç’do rast, si do qoftë është më mirë të dini rreth tyre paraprakisht në mënyrë që ti përfshini në buxhet. 

Blerja e një shtëpie është një hap i madh. Nëse është e para, e dyta apo e dhjeta shtëpi, ka shumë detaje të rëndësishme që duhen pasur parasysh, gjatë procesit të blerjes. Gjëja e fundit, që ju nuk do të dëshironit të zbulonit pak orë përpara se të bëheni pronar i shtëpisë suaj të re është të kuptoni se buxheti juaj nuk kishte parashikuar disa nga obligimet financiare.  

Për këtë arsye lexoni si vijon listën e plotë në mënyrë që të parashikoni më saktë buxhetin tuaj në hapin tjetër.

1) Tarifa e Vlerësimit (Appraisal Fee) 

Institucioni juaj i kreditimit mund të kërkojë një vlerësim të pasurisë e cila do të jetë përgjegjësia juaj për t’a paguar atë. Vlerësimet mund të ndryshojnë në çmim, ato variojnë prej rreth $ 175 – $ 300. 

2) Taksat e Pronësisë (Property Taxes) 

Në varësi të parapagesës tuaj në bankë, institucioni juaj i kreditimit mund të vendosë për të përfshirë taksat tuaja pronësore në pagesat tuaja apo këstet mujore. Në qoftë se taksat tuaja pronësore nuk janë shtuar në pagesat tuaja mujore, institucioni juaj i kreditimit mund të kërkojë dëshmi vjetore që taksat tuaja janë paguar.

3) Tarifa e Studimit të Pronës (Land Survey Fee) 

Kur e keni blerë shtëpinë si një rishitje (përkundrejt blerjes së një shtëpie të ndërtuar të re), institucioni juaj i kreditimit mund të kërkojë një studim të përditësuar të pronës. Kostoja për këtë studim mund të ndryshoj nga $ 700- $ 1,000.

4) Siguracioni i Pronës (Property Insurance) 

Siguracioni i pronës mbulon vlerën e zëvendësimit të shtëpisë tuaj (objektin përfshirë dhe përmbajtjen). Institucioni juaj i kreditimit do të kërkojë prova që ju jeni të siguruar që banka të mbrojë investimet e saj për kredinë e dhënë.

5) Tarifat e Shërbimit (Service Charges)

Rreth shërbimeve të reja që kërkojnë instalime fizike rrjeti në ndërtesën tuaj, të tilla si telefoni apo televizion kabllor etj, mund të kërkoj një tarifë instalimi.

6) Tarifat Ligjore (Legal Fees) 

Duke filluar nga më e thjeshta e blerjeve, të një shtëpie dhe duke vazhduar në blerje të pronave të llojeve të tjera duhet të ketë një avokat/noter të përfshirë për të shqyrtuar të gjitha dokumentet. Tregu i çmimeve varion, si dhe normat e tyre ndryshojnë më shumë në varësi të kompleksitetit të çështjeve dhe përvojës së avokatit/noterit.

7) Siguracioni i Kredisë Hipotekë (Mortgage Loan Insurance)

Në varësi të kapitalit në shtëpinë tuaj, disa nga hipotekat kërkojnë shtesë siguracionin e kredisë me hipotekë. Ky lloj sigurimi do të kushtojë midis 0.5% -3.5% të shumës totale të hipotekës. Zakonisht pagesat kryen mujore plus këstit të hipotekës suaj dhe pagesës së tatimit.

8) Tarifa e Brokerit (Mortgage Brokers Fee)

Një broker/agjent që trajton blerje me kredi hipotekë ka të drejtë të marrë pagesën nga ju si një komision në burim për të gjetur një huadhënës dhe për të organizuar financimin. Megjithatë, shërbimi paguhet për të analizuar tregun, dhe për të gjetur ofertën më të përshtatshme. Por shumë nga agjentët e hipotekave do të ofrojnë shërbimet e tyre “falas”, duke pasur koston e tyre të përfshirë në kostot e institucionin e kreditimit që e ka përfshirë atë tarifë.

9) Kostot e Zhvendosjes (Moving Costs)

Kostoja për një forcë lëvizëse profesionale mund t’ju kushtojë në rangun e:

• $ 50 – $ 100 / ora për një furgon dhe 3 punonjësit e specializuar për zhvendosje.

• 10-20% më të larta bëhen këto kosto gjatë stinëve të kërkesës dhe pikut.

10) Tarifat e Mirëmbajtjes (Maintenance Fees)

Në përgjithësi apartamenetet (Condos) kërkojnë pagesë mujore për mirëmbajtjen e zonave të përbashkëta, heqjen e dëborës, siguracionin e ndërtesës, mirembajtjen e lulishtes etj. Shpenzimet ndryshojnë në varësi të ndërtesës.

11) Cilësia e Ujit dhe Çertifikimi i Cilësisë (Water Quality and Quality Certification)

Nëse shtëpia që sapo keni blerë është e furnizuar nga uji i një pusi, duhet marrë parasysh që uji juaj duhet kontrolluar nga ekspertët tuaj lokal. Vendodhja ku do të jetoni përcakton nëse një tarifë është apo jo e aplikueshme për të vërtetuar dhe çertifikuar sasinë dhe cilësinë e ujit. 

12) Përmirësimet Lokale (Local Improvements)

Nëse qyteti ku jetoni ka bërë përmirësime lokale (të tilla si shtimi i kanalizimeve apo i trotuareve), ajo mund të ndikojë në rritjen e taksave të pronës me mijëra dollarë.

13) Taksa e Transferimit të Pronës (Welcome Tax)

Kjo taksë aplikohet kur pasuria ndryshon pronarin dhe shuma që aplikohet mund të variojë. 

Informacioni referencë nga faqja e internetit:
http://www.montrealrealestatehelp.ca/seminar_13costs

Aurel Zaloshnja
Agjent Imobiliar i Çertifikuar

Kliko më poshtë për tu drejtuar tek faqja e internetit: www.century21.ca/a.zaloshnja

Info-Montreal

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2017