Një hap para në marrëdhënien Bashkim Europian – Shqipëri

Bashkimi Europian jep statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme më 24 Qershor 2014 në Luksemburg, Ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Europian miratuan, që Shqipëria të merrte statusin e vendit kandidat në BE, bazuar në rekomandimin dhe raportin e Komisionit Europian, e cila ishte subjekt i mbështetjes nga krerët e shteteve të BE në Këshillin Europian në Bruksel. Nga të gjitha pikëpamjet kjo është një hap para në marrëdhënien Bashkim Europian – Shqipëri, e cila reflekton progresin e vendit në drejtim të implementimit të reformave të domosdoshme të kryera për integrimin në BE. Vendimi i dates 24 Qershor 2014 nënvizon mbështetjen e vazhdueshme të BE-së për Shqipërinë në arritjen e qëllimit për tu bërë vend anëtar.

20140630-040403 pm-57843765.jpg
Për Shqipërinë, ky vendim duhet të përkthehet në një vërtetim të fuqishëm në arritjen e axhendës së reformave: Shqipëria duhet të arrijë pikat kryesore, në veçanti duke u përqëndruar mbi reformat në administratë dhe gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të drejtave themelore, siç u nënvizuan në konkluzionet e Këshillit në Dhjetor 2013. Si do qoftë, një dialog politik konstruktiv i qëndrueshëm duhet të jetë thelbësor në fuqizimin dhe vazhdimësinë e reformave.

Statusi kandidat nuk do të thotë që BE do të fillojë automatikisht negociatat për fillimin e pranimit të Shqipërisë, që është lëvizja pasuese, një hap tjetër në proçesin e integrimit ne BE, për të cilin progres shtesë, në prioritetet kyçe është i domosdoshëm .

Mardhëniet BE-Shqipëri, linja historike

Ndërmjet vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria u njoh si një vend potencial për anëtarësimin në BE që prej vitit 2003. Faza e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit hyri në fuqi në 1 Prill 2009. Në të njëjtin muaj, Shqipëria dorëzoi aplikimin për anëtarësim në BE. Komisioni rekomandoi që Shqipërisë ti jepet Statusi Kandidat në BE në muajin Tetor 2013. Komisioni gjithashtu i rikonfirmoi përsëri Këshillit rekomandimin e tij në raportin e Qershorit 2014.

Çfarë do të thotë statusi kandidat në parktik?

Të njihesh si shtet kandidat në BE ka një numër nënkuptimesh për Shqipërinë. Ky është një sinjal i rëndësishëm politik për Shqipërinë dhe qytetarët e saj, i cili tregon që vendi po lëviz drejt fazes tjetër asaj të proçesit të integrimit Europian. Në perspektivën ekonomike, statusi kandidat do të inkurajoj investime të huaja dhe, si rrjedhoj, krijimin e vendeve të punës.

20140630-040540 pm-57940311.jpg
Statusi kandidat rrit marrëdhënien midis Shqipërisë dhe BE-së në një nivel më të lartë: Shqipëria tashmë pritet të marrë ftesën në takimet e Këshillit të hapura për vendet Kandidate. Aksesi dhe koperimi me agjensitë e BE-së do të jetë më i lehtë, për shembull marrja pjesë si vëzhgues në Agjensinë e të Drejtave Themelore. Komitetet e përbashkëta midis Shqipërisë dhe Komitetet Rajonale gjithashtu dhe Komitetet Ekonomike dhe Sociale do të ngrihen. Si vend kandidat, Shqipëria do të vazhdoj të përfitoj nga fondet e BE-së nën Instrumentin për një Asistence Para-pranuese në mënyrë që të kryej reformat gjithëpërfshirëse dhe investimet strategjike, dhe të përfitoj nga pjesëmarrja në programet e BE-së.

Rruga përpara

Komisioni Europian do të punojë ngushtë së bashku me Shqipërinë në mbështetje të reformave të saj dhe ta përgatis për fazën tjetër në proçesin e integrimit, domethënë hapjen e negociatave për pranim. Hapjet e negociatave varen nga reformat e mëtejshme të qëndrueshme, konkrete në Shqipëri; pranimi nga të gjitha Shteteve anëtare të BE-së është i nevojshëm.

Ermir Dardha

Albania Law Review

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s